Innowacja w branży nieruchomości

By 15/10/2014Uncategorized

Śniadania z Google GEO we wrześniu 2014 roku były w całości poświęcone branży nieruchomości. Lokalizacja inwestycji, analizy otoczenia dla nowych i istniejących nieruchomości, aplikacje mobilne dla przyszłych i obecnych klientów to tylko niektóre z poruszanych zagadnień podczas śniadania.

Głównym celem prowadzących z Globemy i Google oraz uczestników śniadania była odpowiedź na pytanie jak Google GEO wspiera innowacyjność w branży nieruchomości. Założenia spotkania były realizowane przez przedstawienie kierunku rozwoju rozwiązań mapowych oraz przełożenie głównych trendów na branżę nieruchomości. Ponadto uczestnicy śniadania usłyszeli o wdrożeniu rozwiązań Google GEO w takich podmiotach branży nieruchomości jak: Trulia, Rightmove, Mainrhode